Home >> Welkom

Welkom op de RRB site!

Om te voorzien in een behoefte tot recreatief gebruik van de onderaardse kalksteengroeven, met name het Zonnebergstelsel in de St.Pietersberg, is in 1996 een samenwerkingsverband ontstaan wat inmiddels is uitgegroeid tot een Sitichting “Stichting Recreatief Berglopen”. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Ed Rousseau, voorzitter
Pascal Meijers, penningmeester
Jaap Brandsma, secretaris
Carel Molenaar, bestuurslid en juridische zaken.
Henriëtte Frederiks, bestuurslid namens V.V.V Maastricht.

Berglopers kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan deze unieke regeling.
In principe kan men iedere vrijdagavond tussen 19.30 uur en 20.30 uur terecht in het
VVV-kantoor naast Buitengoed Slavante voor inlichtingen en eventueel een vergunningaanvraag.

Voor meer informatie zie onderstaande adressen:

Stichting RRB
Voor algemene informatie
T.a.v. dhr. P. Meijers
Balijeweg 63
6222 BE Maastricht E-mail: info@stichtingrrb.nl

Stichting RRB
Voor secretariële zaken.
Dhr. J. Brandsma
secretariaat@stichtingrrb.nl